Ba Bể - Bản Giốc

Cao Bằng - Bản Giốc 2 Ngày 1 Đêm

 Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá: 1.599.000 VNĐ Xem thêm 

TOUR Ba Bể - Bản Giốc 3 Ngày 2 Đêm

 Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành: Liên hệ

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá: 2.250.000 VNĐ Xem thêm