Nơi hoa ban nở trắng rừng, và nơi bạn sẽ được sống lại với những trang sử hào hùng của dân tộc với chiến trường điện biên, Và cũng là nơi bạn được khám phá những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái

Điện Biên